Wybierz język: pl en ru
Kalkulator zysku
www.vegagastro.pl Kalkulator zysku
katalog vegagastro 2015 .pdf

Kalkulator zysku

cena 1 litra gotowej masy lodów
PLN stopień napowietrzenia porcji lodów %
ilość porcji lodów jaką można wyprodukować z 1 litra masy lodów
L
wielkość 1 loda
ml koszt produkcji 1 porcji lodów
PLN
cena sprzedaży 1 loda
PLN zysk z 1 porcji lodów
PLN
ilość sprzedanych porcji 1 dnia
zysk z danej ilości sprzed. lodów
PLN
ilość dni sprzed. lodów w tygodniu
zysk z danej ilości dni w tygodniu
PLN
ilość miesięcy sprzedaży lodów
zysk z danej ilości miesięcy
PLN

Średnia wielkość 1 loda w ml to:

Lód mały włoski: 70 ml  Lód mały świderek: 100 ml
Lód duży włoski: 120 ml Lód duży świderek: 150 ml
   

Średnia cena 1 loda:

Lód mały włoski: 2,50 zł Lód mały świderek: 3,50 zł 
Lód duży włoski: 4,00 zł Lód duży świderek: 6,00 zł
   

Stopnie napowietrzania lodów:

- do 80% Electro Freeze 99T-RMT, Electro Freeze 30T-RMT
- do 70% PROMAG SOFTY 503
- do 25% Electro Freeze CS4, CS8, FM8

UWAGA:
Przy lodach świderkach napowietrzenie wynosi około 10%, występuje natomiast przyrost masy ze względu na głębokie mrożenie co daje wzrost objętości o około 20%.

drukuj