Wybierz język: pl en ru
Kontakt
www.vegagastro.pl Kontakt Polityka prywatności
katalog vegagastro 2015 .pdf

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vegagastro z siedzibą we Włynkówku, ul. Miedziana 8,76-200 Słupsk, e-mail: biuro@vegagastro.pl, tel. 598402322.
 2. Dane będą przetwarzane w celu:
  • przygotowania oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
  • Zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
  • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
  • Umożliwienie ponownego przygotowania oferty i kontaktu, na podstawie Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
  • możliwości podtrzymywania kontaktu i marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i podmioty, których udział jest konieczny w procesie prowadzenia działalności i kontaktu z Państwem (są to m.in. nasi podwykonawcy, dostawcy, administratorzy systemów elektronicznych. Podmioty te nie mają prawa do przetwarzania Państwa danych w własnych celach).
 4. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie objętym zgodą dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W zakresie marketingu bezpośredniego dane przestaną być przetwarzane po wyrażeniu sprzeciwu.
 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszegoprzetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla przygotowania i przedstawienia oferty lub zawarcia i wykonania umowy. Bez tych danych nie będzie możliwa realizacja tych celów. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania).
 8.  

  Firma VEGAGASTRO wdrożyła Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych i spełnia wymagania krajowych i unijnych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

drukuj