Выбрать язык: pl en ru
Profit calculator
www.vegagastro.pl Profit calculator
katalog vegagastro 2015 .pdf

Profit calculator

cena 1 litra gotowej masy lodów
PLN stopień napowietrzenia porcji lodów %
ilość porcji lodów jaką można wyprodukować z 1 litra masy lodów
L
wielkość 1 loda
ml koszt produkcji 1 porcji lodów
PLN
cena sprzedaży 1 loda
PLN zysk z 1 porcji lodów
PLN
ilość sprzedanych porcji 1 dnia
zysk z danej ilości sprzed. lodów
PLN
ilość dni sprzed. lodów w tygodniu
zysk z danej ilości dni w tygodniu
PLN
ilość miesięcy sprzedaży lodów
zysk z danej ilości miesięcy
PLN
drukuj